• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS saplūšana 2. posms

9. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Katras pievienojamās sabiedrības pieteikuma veidlapu KR10 eksemplāru paraksta valde vai pārstāvēttiesīgais biedrs. Iegūstošās sabiedrības pieteikuma veidlapu KR4, ja izveidota kapitālsabiedrība, vai veidlapu KR3, ja izveidota personālsabiedrība, paraksta visi dibinātāji vai jebkura cita persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši darīt (iesniedzama notariāli apliecināta pilnvara).


Papildus informācija:

  • Vienlaicīgi ar reģistrācijas pieteikumu iespējams iesniegt pieteikumu prokūras reģistrācijai
KR10 veidlapa
43,6KB , DOCX , atjaunots
KR4 veidlapa
54,7KB , DOCX , atjaunots
KR3 veidlapa
49KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.

Šeit atradīsi veidlapas reorganizācijas procesiem, kas uzsākti līdz 31.05.2023.