• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS saplūšana 2. posms

7. Pārbaudi adresi

Sabiedrības juridiskā adrese ir komercreģistrā ierakstītā adrese, kuru sabiedrība izmanto oficiālai saziņai. Sabiedrības valdei ir jānodrošina korespondences saņemšana sabiedrības juridiskajā adresē.


Nosacījumi juridiskās adreses reģistrācijai:

  • juridiskajai adresei jāsakrīt ar Valsts adrešu reģistrā ierakstītu adresi. Bezmaksas adreses pārbaude Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā kadastrs.lv;
  • adresi var reģistrēt tikai ēkā vai telpu grupā (dzīvoklī), to nevar reģistrēt īpašumā, kas sastāv tikai no zemes;
  • ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, nepieciešams norādīt precīzu telpu grupas numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā adrese;
  • pieteikumā jāapliecina, ka sabiedrība ir sasniedzama un tai ir tiesisks pamats atrasties norādītajā juridiskajā adresē.