• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS saplūšana 2. posms

10. Paziņojums kreditoriem

Pieteikumam ieraksta par reorganizāciju izdarīšanai komercreģistrā katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība pievieno paziņojumu kreditoriem, kurā tie uzaicināmi pieteikt savus prasījumus.


Paziņojumā norāda:

  • reorganizācijā iesaistīto sabiedrību firmas un reģistrācijas numurus;
  • reorganizācijas veidu;
  • kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņu, kurš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas.

Komercreģistra iestāde pēc tam, kad komercreģistrā izdarīts ieraksts par reorganizāciju, savā tīmekļvietnē publicē paziņojumu kreditoriem (līdz 2023. gada 30. jūnijam komercreģistra iestāde paziņojumu publicēšanai triju darba dienu laikā iesniedz oficiālajam izdevumam “Latvijas Vēstnesis”).

Paziņojums kreditoriem
37,6KB , DOCX , atjaunots