• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS saplūšana 2. posms

5. Statūti

Statūtos nosaka sabiedrības darbības svarīgākos principus. Statūtus paraksta visi sabiedrības dibinātāji.


Dokumentā jānorāda:

 • Iegūstošās sabiedrības nosaukums (firma);
 • Darbības termiņš un mērķis (ja sabiedrība dibināta uz noteiktu termiņu vai noteikta mērķa sasniegšanai);
 • Pamatkapitāla lielums, daļu skaits un nominālvērtība;
 • Ja sabiedrībai ir dažādas daļu (akciju) kategorijas, - daļu (akciju) kategorijas (norādot tiesības, kas izriet no katras daļu (akciju) kategorijas) un katras kategorijas daļu (akciju) skaits un nominālvērtība;
 • Valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi;
 • Valdes skaitliskais sastāvs (ja tāds paredzēts);
 • Padomes locekļu skaits, ja sabiedrībai ir padome;
 • Īpaši daļu (akciju) atsavināšanas noteikumi (ja tādi paredzēti);
 • Akciju sabiedrībai - vai akcijas  ir reģistrētas vai dematerializētas akcijas;
 • Akciju sabiedrībai - sabiedrības galvenie komercdarbības veidi;
 • Citi noteikumi, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu (nav obligāti iekļaujams).
 • Parakstīšanas datums.

Statūtos iekļaujami tikai noteikumi, tajos nav iekļaujamas ziņas par, piemēram, juridisko adresi, konkrētām personām, kas ir dalībnieki (akcionāri) un amatpersonas.

Statūtu paraugs (1 dibinātājs)
19,5KB , DOCX , atjaunots
Statūtu paraugs (2 un vairāk dibinātāji)
19,5KB , DOCX , atjaunots

Statūtu paraugs (ENG)
21,5KB , DOCX , izveidots