• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS sašķelšana, ja veido jaunu sabiedrību, 1. posms

2. Reorganizācijas lēmuma projekts

Katra reorganizācijā iesaistītā pastāvošā sabiedrība sastāda reorganizācijas lēmuma projektu, ko paraksta katras sabiedrības valde.


Dokumentā norāda:

 • Visu reorganizācijā iesaistīto sabiedrību firmas (nosaukumus), juridiskās adreses un reģistrācijas numurus
 • Sabiedrību kapitāla (akciju) daļu apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu
 • Kapitāla daļu (akciju) sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem
 • Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu (akciju) nodošanas noteikumus sadalāmās sabiedrības akcionāriem
 • Laiku, no kura nodotās kapitāla daļas dod tiesības saņemt dividendes vai peļņas daļu iegūstošajā sabiedrībā, un šo laiku ietekmējošos noteikumus (ja tādi paredzēti)
 • Tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir sadalāmās sabiedrības pārraudzības institūciju un izpildinstitūciju locekļiem, kā arī sabiedrības kontrolierim
 • Dienu, ar kuru sadalāmās sabiedrības darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem
 • Reorganizācijas sekas sadalāmās sabiedrības darbiniekiem
 • Reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus
 • Katras iegūstošās sabiedrības firma (nosaukums), juridiskā adrese
 • Sadalāmās sabiedrības mantas sadale starp iegūstošajām sabiedrībām. Mantas sadales aktu var pievienot lēmumam atsevišķa dokumenta veidā.