• lv
 • en

AS sašķelšana, ja veido jaunu sabiedrību, 1. posms

2. Reorganizācijas lēmuma projekts

Katra reorganizācijā iesaistītā pastāvošā sabiedrība sastāda reorganizācijas lēmuma projektu, ko paraksta katras sabiedrības valde.


Dokumentā norāda:

 • Visu reorganizācijā iesaistīto sabiedrību firmas (nosaukumus), juridiskās adreses un reģistrācijas numurus
 • Sabiedrību kapitāla (akciju) daļu apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu
 • Kapitāla daļu (akciju) sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem
 • Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu (akciju) nodošanas noteikumus sadalāmās sabiedrības akcionāriem
 • Laiku, no kura nodotās kapitāla daļas dod tiesības saņemt dividendes vai peļņas daļu iegūstošajā sabiedrībā, un šo laiku ietekmējošos noteikumus (ja tādi paredzēti)
 • Tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir sadalāmās sabiedrības pārraudzības institūciju un izpildinstitūciju locekļiem, kā arī sabiedrības kontrolierim
 • Dienu, ar kuru sadalāmās sabiedrības darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem
 • Reorganizācijas sekas sadalāmās sabiedrības darbiniekiem
 • Reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus
 • Katras iegūstošās sabiedrības firma (nosaukums), juridiskā adrese
 • Sadalāmās sabiedrības mantas sadale starp iegūstošajām sabiedrībām. Mantas sadales aktu var pievienot lēmumam atsevišķa dokumenta veidā.