• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS sašķelšana, ja veido jaunu sabiedrību, 2. posms

8. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Sadalāmās sabiedrības pieteikuma veidlapas KR12 eksemplāru paraksta valde. Iegūstošās sabiedrības pieteikuma veidlapu KR4, ja izveidota kapitālsabiedrība, vai veidlapu KR3, ja izveidota personālsabiedrība, paraksta dibinātāji vai jebkura cita persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši darīt (iesniedzama notariāli apliecināta pilnvara).


Papildu informācija:

  • Vienlaicīgi ar reģistrācijas pieteikumu iespējams iesniegt pieteikumu prokūras reģistrācijai
KR12 veidlapa
40,1KB , DOCX , atjaunots
KR4 veidlapa
49KB , DOCX , atjaunots
KR3 veidlapa
45,4KB , DOCX , atjaunots