• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS sašķelšana, ja veido jaunu sabiedrību, 2. posms

10. Apliecini parakstu

Iesniedzot dokumentus papīra formātā, nepieciešams apliecināt parakstus uz šādiem dokumentiem: jaundibināmās sabiedrības pieteikuma veidlapas KR4 vai KR3, kapitālsabiedrības valdes locekļu piekrišanām (ja piekrišana ietverta pieteikumā, var apliecināt parakstu uz pieteikuma), dalībnieku (akcionāru) reģistra nodalījuma.


Parakstus var apliecināt:

  • Pie zvērināta notāra
  • Bāriņtiesā pēc deklarētās dzīvesvietas (ja personai ir Latvijas Republikas personas kods), ja novadā, novada pilsētā vai novada pagastā nav notāra
  • Dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ja dokuments jāparaksta vairākām personām, to var sniegt elektroniski tikai tad, ja visiem parakstītājiem ir elektroniskais paraksts.