• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS adreses pārcelšana uz Latviju 2.posms

6. Apliecini parakstu

Iesniedzot dokumentus papīra formātā, nepieciešams apliecināt parakstus uz šādiem dokumentiem: jaundibināmās sabiedrības pieteikuma veidlapas KR4, tās valdes locekļu piekrišanām (ja piekrišana ietverta pieteikumā, var apliecināt parakstu uz pieteikuma).


Parakstus var apliecināt:

  • pie zvērināta notāra;
  • bāriņtiesā pēc deklarētās dzīvesvietas (ja personai ir Latvijas Republikas personas kods), ja novadā, novada pilsētā vai novada pagastā nav notāra;
  • dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ja dokuments jāparaksta vairākām personām, to var sniegt elektroniski tikai tad, ja visiem parakstītājiem ir elektroniskais paraksts.