• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS adreses pārcelšana uz Latviju 2.posms

4. Mantas novērtējums

Veicams pārveidojamās sabiedrības mantas novērtējums, lai noteiktu tās pietiekamību sabiedrības pārveidošanai.


Nosacījumi:

  • ja reorganizācijas lēmumu pārbauda revidents, atzinumu par mantas novērtējumu sniedz viņš;
  • ja reorganizācijas lēmumu nepārbauda revidents, atzinumu sniedz persona, kas ir Uzņēmumu reģistra mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā.