• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

AS adreses pārcelšana uz Latviju 2.posms

3. Statūti

Statūtos nosaka sabiedrības darbības svarīgākos principus. Tos paraksta sabiedrības dibinātājs vai visi dibinātāji.


Dokumentā jānorāda:

 • nosaukums (firma);
 • darbības termiņš un mērķis (ja sabiedrība dibināta uz noteiktu termiņu vai noteikta mērķa sasniegšanai);
 • pamatkapitāla lielums, akciju skaits un nominālvērtība;
 • pārstāvības tiesības (valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi);
 • padomes locekļu skaits;
 • īpaši akciju atsavināšanas noteikumi (ja tādi paredzēti);
 • Ja sabiedrībai ir dažādas akciju kategorijas, - akciju kategorijas (norādot tiesības, kuras izriet no katras akciju kategorijas) un katras kategorijas akciju skaits un nominālvērtība;
 • vai akcijas ir vārda vai uzrādītāja akcijas un, ja statūti paredz vārda akciju konversiju par uzrādītāja akcijām un otrādi, — konversijas noteikumi;
 • vai akcijas ir papīra formā vai dematerializētas un, ja statūti paredz papīra formas akciju konversiju par dematerializētām akcijām un otrādi, — konversijas noteikumi;
 • sabiedrības galvenie komercdarbības veidi;
 • citi noteikumi, ko dibinātājs uzskata par būtiskiem (nav obligāti iekļaujams);
 • parakstīšanas vieta un datums.

Statūtos iekļaujami tikai noteikumi, tajos nav iekļaujamas ziņas par, piemēram, juridisko adresi, konkrētām personām, kas ir akcionāri un amatpersonas, kā arī akcionāru akciju sadalījumu.

Statūtu paraugs
75,3KB , DOCX , atjaunots