• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Ārvalstu komersanta filiāles reģistrācija komercreģistrā

5. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu KR7 paraksta komersants vai viņa pārstāvim. Paraksts uz pieteikuma nav jāapliecina notariāli.


Papildus informācija:

  • pieteikuma veidlapā KR7 komersants norāda pilnvaroto pārstāvi/-jus un to pilnvarojuma apjomu, kas ir pilnvarota/-i pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli.
KR7 veidlapa
66,3KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.