• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Ārvalstu komersanta filiāles reģistrācija komercreģistrā

1. Ārvalsts komersanta filiāles reģistrācija komercreģistrā

Ārvalstu komersanta filiāle jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, lai uzsāktu uzņēmējdarbību.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma veidlapa KR7;
  • dokuments, kas apliecina komersanta reģistrāciju attiecīgajā ārvalstī, vai šāda dokumenta notariāli apliecinātu kopiju, ja komersanta atrašanās vietas valsts likums paredz komersanta ierakstīšanu reģistrā;
  • atļauju atvērt filiāli, ja to paredz konkrētās ārvalsts likums;
  • komersanta statūtu, dibināšanas līguma vai tiem pielīdzināma dokumenta notariāli apliecināta kopija;
  • dokuments, kas apliecina personas pilnvarojumu pārstāvēt ārvalsts komersantu visās ar filiāli saistītajās darbībās, un šā pilnvarojuma apjoms;
  • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: nav noteikts.

Katram dokumentam, ko ir izdevusi vai parakstījusi ārvalstu publiska institūcija, (dokuments par ārvalsts komersanta reģistrāciju ārvalstī, atļauja atvērt filiāli, statūtu vai dibināšanas līguma kopija) nepieciešams pievienot notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

Skatīt informāciju par to, kā kļūt par komersanta amatpersonu un administratīvo locekli, kā arī par to pienākumiem un pilnvarojumu.