• lv
  • en

Ārvalstu komersanta filiāles izmaiņas ārvalstu komersanta dokumentos

1. Kopsavilkums

Ja ārvalstu komersants groza informāciju dokumentos, kas iesniegti Uzņēmumu reģistrā, piemēram, komersanta statūti, dibināšanas līgums, izmaiņas ir piesakāmas ierakstīšanai komercreģistrā.

  • 1-3 darba diena
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: