• lv
  • en

Ārvalstu komersanta filiāles juridiskās adreses maiņa

1. Kopsavilkums

Ja ārvalsts komersanta filiāle ir nolēmusi mainīt juridisko adresi, tā piesakāma ierakstīšanai komercreģistrā.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

 Iesniedzamie dokumenti: