• lv
  • en

Ārvalstu komersanta filiāles nosaukuma maiņa

1. Kopsavilkums

Mainoties komersanta nosaukumam vai veicot izmaiņas filiāles nosaukumā, tās piesakāmas ierakstīšanai komercreģistrā.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: