• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Ārvalstu komersanta filiāles nosaukuma maiņa

1. Kopsavilkums

Mainoties komersanta nosaukumam vai veicot izmaiņas filiāles nosaukumā, tās piesakāmas ierakstīšanai komercreģistrā.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas.