• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Patiesie labuma guvēji

1. Kopsavilkums

Ārvalsts komersanta filiālei nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no informācijas par patieso labuma guvēju (turpmāk - PLG) vai izmaiņu attiecīgajā informācijā uzzināšanas dienas, jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikums informācijas par PLG reģistrācijai vai šajā informācijā veikto izmaiņu reģistrācijai. Izmaiņas informācijā par PLG jānorāda arī ieceļot, atceļot vai mainot pilnvaroto personu.

Ja pilnvarotā persona pati atkāpjas no amata, informācijas par patieso labuma guvēju pieteikumā nav jānorāda.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti: