• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Patiesie labuma guvēji

1. Kopsavilkums

Ārvalsts komersanta filiālei nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no informācijas par patieso labuma guvēju (PLG) vai izmaiņu attiecīgajā informācijā uzzināšanas dienas, jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikums informācijas par PLG reģistrācijai vai šajā informācijā veikto izmaiņu reģistrācijai. Ja ārvalsts komersanta filiāle līdz 2021.gada 1.janvārim nebūs iesniegusi informāciju par PLG – tā tiks izslēgta no reģistra!

  • 1-3 darba diena
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: