• lv
  • en

Ārvalstu komersanta filiāles izmaiņas informācijā par personas datiem

1. Kopsavilkums

Mainoties personas datiem, tos ir jāpiesaka Uzņēmumu reģistrā. 

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Ja mainās informācija par personu, kam ir Latvijas Republikas personas kods, iesniedzama tikai pieteikuma veidlapa KR18, bet nodeva un maksa par publikāciju nav maksājama, vai arī paziņojums par to sūtāms uz Uzņēmumu reģistra elektroniskā pasta adresi info@ur.gov.lv.