• lv
  • en

Ārvalstu komersanta filiāles pilnvarotās personas atcelšana

1. Kopsavilkums

Pilnvaroto personu atceļ komersants vai pilnvarotā persona pati atkāpjas no amata, izmaiņas piesakāmas ierakstīšanai komercreģistrā.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: