• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Ārvalstu komersanta filiāles pilnvarotās personas atcelšana

1. Kopsavilkums

Pilnvaroto personu atceļ komersants vai pilnvarotā persona pati atkāpjas no amata, izmaiņas piesakāmas ierakstīšanai komercreģistrā. Ieceļot, atceļot vai mainot pilnvaroto personu, vienlaikus jāsniedz arī informācija par patieso labuma guvēju (turpmāk - PLG). Ja informācija par reģistrēto PLG nav mainījusies, tas jāapliecina pieteikumā.

Ja pilnvarotā persona pati atkāpjas no amata, informācijas par patieso labuma guvēju pieteikumā nav jānorāda.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas.