• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Ārvalstu komersanta filiāles pilnvarotās personas iecelšana

1. Kopsavilkums

Komercreģistrā tiek ierakstīta fiziska persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli. Komercreģistrā var ierakstīt neierobežotu skaitu pilnvaroto personu. Komercreģistrā tiek ierakstīts katras pilnvarotās personas pilnvarojuma apjoms, ko nosaka un pieteikumā komersants. Ieceļot, atceļot vai mainot pilnvaroto personu, vienlaikus jāsniedz arī informācija par patieso labuma guvēju (turpmāk - PLG). Ja informācija par reģistrēto PLG nav mainījusies, tas jāapliecina pieteikumā.

Ja pilnvarotā persona pati atkāpjas no amata, informācijas par patieso labuma guvēju pieteikumā nav jānorāda.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.

 Likumā noteiktos gadījumos pieteikums izmaiņu reģistrācijai var tikt nosūtīts pārbaudei Valsts ieņēmumu dienestam. Plašāk lasiet sadaļā Par Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu izvērtēšanu Valsts ieņēmumu dienestā.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas.

Skatīt informāciju par to, kā kļūt par komersanta amatpersonu un administratīvo locekli, kā arī par to pienākumiem un pilnvarojumu.