• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Ārvalstu komersanta filiāles likvidācija

1. Kopsavilkums

Filiāli no komercreģistra var izslēgt komersanta pārstāvis vai persona, kas pilnvarota pārstāvēt filiāli. Ja ārvalsts komersants ir izslēgts no ārvalsts komercreģistra, un tiek pieteikta filiāles izslēgšana uz šāda pamata, papildus iesniedzams dokuments, kas apliecina šo faktu.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas.