• lv
  • en

Ārvalstu komersanta filiāles likvidācija

1. Kopsavilkums

Filiāli no komercreģistra var izslēgt komersanta pārstāvis vai persona, kas pilnvarota pārstāvēt filiāli. Ja ārvalsts komersants ir izslēgts no ārvalsts komercreģistra, un tiek pieteikta filiāles izslēgšana uz šāda pamata, papildus iesniedzams dokuments, kas apliecina šo faktu.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: