• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Dalībvalstu komersanta filiāle

Filiāle ir uzņēmuma organizatoriski patstāvīga daļa, kura teritoriāli vai citādi nošķirta no galvenā uzņēmuma un kuras atrašanās vietā attiecīgā komersanta vārdā sistemātiski tiek veikta komercdarbība.
Dalībvalsts komersanta filiāli var izveidot dalībvalsts kapitālsabiedrība un citi dalībvalstu komersanti.

Dalībvalsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts , Īslandes Republika, Norvēģijas Karaliste un Lihtenšteinas Firstiste.

Dalībvalsts komersanta filiālei nav jāiesniedz reģistrāciju apliecinošs dokuments un statūti vai dibināšanas līgums (lēmums), ja dalībvalsts ir pievienojusies Eiropas reģistru savstarpējās savienojamības sistēmai (BRIS). 


Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju? Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”. 

Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu. Atsauksme par kvalitāti