• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Dalībvalsts komersanta filiāles reģistrācija komercreģistrā

1. Dalībvalsts komersanta filiāles reģistrācija komercreģistrā

Dalībvalsts komersanta filiāle jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, lai uzsāktu uzņēmējdarbību.

 • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
  Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.

 Likumā noteiktos gadījumos pieteikums izmaiņu reģistrācijai var tikt nosūtīts pārbaudei Valsts ieņēmumu dienestam. Plašāk lasiet sadaļā Par Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu izvērtēšanu Valsts ieņēmumu dienestā.


Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma veidlapa KR7;
 • dokuments, kas apliecina dalībvalsts komersanta reģistrāciju attiecīgajā dalībvalstī, vai šāda dokumenta notariāli apliecinātu kopiju, ja komersanta atrašanās vietas valsts likums paredz ierakstīšanu reģistrā. Nav jāiesniedz, ja dalībvalsts, kurā reģistrēts komersants, nodrošina ziņu un dokumentu nodošanu reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā (BRIS);
 • atļauju atvērt filiāli, ja to paredz konkrētās ārvalsts likums;
 • dalībvalsts komersanta statūtu, dibināšanas līguma vai tiem pielīdzināma dokumenta notariāli apliecināta kopija. Nav jāiesniedz, ja dalībvalsts, kurā reģistrēts komersants, nodrošina ziņu un dokumentu nodošanu BRIS;
 • dokuments, kas apliecina personas pilnvarojumu pārstāvēt dalībvalsts komersantu visās ar filiāli saistītajās darbībās, un šā pilnvarojuma apjoms;
 • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa  ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā (jāparaksta pašam ārzemniekam ar drošu elektronisko parakstu, lai iesniegtu elektroniski; ja droša elektroniskā paraksta nav, šo dokumentu neiesniedz);
 • ja e-pakalpojumu portālā registrs.ur.gov.lv nav pieejams konkrētais pakalpojuma veids vai pieteikums tiek iesniegts izmantojot pasta pakalpojumus, tad jāpievieno informācija par valsts nodevas apmaksu (kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka vai informācija brīvā tekstā).  Svarīgi! Lai pārliecinātos, ka konkrētais pieteikums elektroniski obligāti iesniedzams e-pakalpojumā registrs.ur.gov.lv, lūdzam savu pakalpojumu meklēt pakalpojumu detalizētajā sarakstā.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: nav noteikts.

Katram dokumentam, ko ir izdevusi vai parakstījusi ārvalstu publiska institūcija, (dokuments par ārvalsts komersanta reģistrāciju ārvalstī, atļauja atvērt filiāli, statūtu vai dibināšanas līguma kopija) nepieciešams pievienot notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

Skatīt informāciju par to, kā kļūt par komersanta amatpersonu un administratīvo locekli, kā arī par to pienākumiem un pilnvarojumu.