• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Dalībvalstu komersanta filiāles likvidācija

1. Kopsavilkums

Filiāli no komercreģistra var izslēgt komersanta pārstāvis vai persona, kas pilnvarota pārstāvēt filiāli. Ja dalībvalsts komersants ir izslēgts no dalībvalsts komercreģistra, un tiek pieteikta filiāles izslēgšana uz šāda pamata, papildus iesniedzams dokuments, kas apliecina šo faktu. 

Ja dalībvalsts ir pievienojusies Eiropas reģistru savstarpējās savienojamības sistēmai (BRIS), pēc dalībvalsts komersanta izslēgšanas no dalībvalsts reģistra, filiāles izslēgšana no komercreģistra notiek automātiski. 

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas.