• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas ekonomisko interešu grupas

Eiropas ekonomisko interešu grupa (EEIG) ir uz dibināšanas līguma pamata izveidota sabiedrība, kuras mērķis ir atvieglot tās dalībnieku saimniecisko darbību. EEIG mērķis nav peļņu gūšana. EEIG darbība ir saistīta ar tās dalībnieku saimniecisko darbību, grupa drīkst to tikai atbalstīt. Tai nav juridiskas personas statusa.

EEIG nav atļauts:

  • vadīt vai uzraudzīt tā dalībnieku darbību vai cita uzņēmuma darbības;
  • turēt dalībnieka kapitāla daļas vai akcijas;
  • nodarbināt vairāk nekā 500 personu;
  • to izmantot, lai iegūtu aizņēmumu, nodot kādas uzņēmējsabiedrības īpašumus, tas pieļaujams tikai tiktāl, cik to pieļauj dalībvalstu normatīvie akti.

EEIG dalībnieki var būt:

  • uzņēmējsabiedrības un citas juridiskas personas, kas ir publisko un privāto tiesību subjekti un kam Eiropas Savienībā ir juridiskā adrese vai atrodas galvenā vadība;
  • fiziskas personas, kas darbojas rūpniecībā, tirdzniecībā, amatniecībā vai lauksaimniecībā vai kas Kopienā sniedz brīvo profesiju vai citādus pakalpojumus.

Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju? Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”. 

Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu. Atsauksme par kvalitāti