• lv
  • en

Eiropas ekonomikas interešu grupas reģistrācija

1. Kopsavilkums

Dibinot Eiropas ekonomisko interešu grupu jābūt vismaz  divām uzņēmējsabiedrībām vai citām juridiskām personām, kuru galvenā vadība atrodas dažādās dalībvalstīs, vai divām fiziskām personām, kuras savus galvenos darījumus veic dažādās dalībvalstīs, vai  uzņēmējsabiedrībai vai citai juridiskai personai un fiziskai personai; juridiskās personas galvenajai vadībai jāatrodas vienā dalībvalstī, un fiziskai personai savas galvenās darbības jāveic citā dalībvalstī.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana
  • 20,63 vai 24,63 EUR
    Izmaksas
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti: