• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas ekonomisko interešu grupas reģistrācija

1. Kopsavilkums

Dibinot Eiropas ekonomisko interešu grupu, jābūt vismaz divām uzņēmējsabiedrībām vai citām juridiskām personām, kuru galvenā vadība atrodas dažādās dalībvalstīs, vai divām fiziskām personām, kuras savus galvenos darījumus veic dažādās dalībvalstīs, vai  uzņēmējsabiedrībai vai citai juridiskai personai un fiziskai personai; juridiskās personas galvenajai vadībai jāatrodas vienā dalībvalstī, un fiziskai personai savas galvenās darbības jāveic citā dalībvalstī.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.

 Likumā noteiktos gadījumos pieteikums izmaiņu reģistrācijai var tikt nosūtīts pārbaudei Valsts ieņēmumu dienestam. Plašāk lasiet sadaļā Par Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu izvērtēšanu Valsts ieņēmumu dienestā.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: nav noteikts.