• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas ekonomisko interešu grupas reģistrācija

7. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu EEIG1 ir pienākums parakstīt visiem dibinātājiem vai pieteikumu paraksta jebkura cita persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši darīt (iesniedzama notariāli apliecināta pilnvara).


Pieteikumā jānorāda:

  • Grupas nosaukums
  • Katra grupas biedra vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) un galvenā darbību veikšanas vieta, bet juridiskajai personai — nosaukums (firma), juridiskā forma, reģistrācijas vieta, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tās vadības atrašanās vieta vai, ja saskaņā ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem juridiskajai personai nav nepieciešama juridiskā adrese, norāda tikai tās vadības atrašanās vietu
  • Grupas juridiskā adrese
  • Grupas izveides mērķis
  • Ja grupa nodibināta uz noteiktu laiku, — laiks, uz kādu tā nodibināta
  • Katra grupas vadītāja vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi, kā arī norāde uz to, vai grupas vadītāji drīkst pārstāvēt grupu katrs atsevišķi vai kopīgi
EEIG1 veidlapa
661,3KB , RTF , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.