• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas ekonomisko interešu grupas reģistrācija

4. Dibināšanas līgums

Dibinot jaunu Eiropas Ekonomisko interešu grupu, dibinātāji sastāda dibināšanas līgumu, ko visi paraksta.


Dokumentā jānorāda:

  • Grupas nosaukums, pirms vai pēc tā ietver vārdus "Eiropas Ekonomisko interešu grupa" vai saīsinājumu "EEIG", ja vien šie vārdi vai saīsinājums nav iekļauts nosaukumā
  • Grupas juridiskā adrese
  • Grupas izveides mērķi
  • Katra grupas dalībnieka nosaukums, firmas nosaukums, juridiskā forma, pastāvīgā adrese vai juridiskā adrese un reģistrācijas numurs un vieta, ja tādi ir;
  • Grupas pastāvēšanas ilgums, ja vien tas nav nenoteikts