• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas ekonomisko interešu grupas reģistrācija

2. Pārbaudi nosaukumu

Nosaukums jeb firma ir reģistrā ierakstīts grupas nosaukums, ko tas izmanto slēdzot darījumus un parakstoties.


Nosacījumi nosaukuma izvēlei:

 • Pirms vai pēc tā ietver vārdus "Eiropas Ekonomisko interešu grupa" vai saīsinājumu "EEIG", ja vien šie vārdi vai saīsinājums nav iekļauts nosaukumā.
 • Jālieto latviešu vai latīņu alfabēta burti
 • Var izmantot ciparus
 • Var izmantot pieturzīmes (punktus, komatus, kolus, pēdiņas, u.c.)
 • Nevar ietvert simbolus, izņemot simbolus &, @, %, + un =
 • Nevar ietvert valsts vai pašvaldību institūciju (iestāžu) nosaukumus, kā arī vārdu "valsts" vai "pašvaldība"
 • Nevar ietvert vārdus "Latvijas Republika" un to tulkojumu svešvalodā
 • Nevar ietvert maldinošu informāciju par komercdarbības formu, piemēram, apzīmējumus “AS”, “IK”, utml.
 • Ja ietverts administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukums, firma nedrīkst sakrist ar attiecīgās administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukumu, nepieciešams nosaukumā ietvert papildus vārdus, burtus vai ciparus
 • Nav pieļaujama tādu nosaukumu lietošana, kas satur necenzētus vārdus un divdomīgus apzīmējumus (pretēji labiem tikumiem)
 • Nevar sakrist ar jau reģistrētu preču zīmi vai to daļu. Pārbaudi Patentu valdes reģistrēto preču zīmju meklētāju.
 • Nevar sakrist ne ar vienu no Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrētu nosaukumu, vai reģistrācijai pieteiktu subjekta nosaukumu. Pieturzīmes, atstarpes, kā arī lielo vai mazo burtu lietojums nav uzskatāms par pietiekamu atšķirību no cita nosaukuma.

 Visos iesniedzamajos dokumentos jānorāda vienāds nosaukums.