• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas ekonomisko interešu grupas reģistrācija

3. Pārvalde

Eiropas Ekonomisko interešu grupu vada dibinātāju iecelts vadītājs.


Nosacījumi:

  • Vadītāja amatā var būt viena vai vairākas fiziskas personas
  • Vadītāja amatā nevar būt persona, kam ir atņemtas šādas tiesības
  • Attiecībās ar trešajām personām grupu pārstāv tikai vadītājs vai, ja ir divi vai vairāk vadītāji, visi vadītāji.