• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas ekonomikas interešu grupas nosaukuma maiņa

3. Dibināšanas līgums

Dibināšanas līgumu paraksta visi biedri.


Dokumentā jānorāda:

  • grupas nosaukums, pirms vai pēc tā ietver vārdus "Eiropas Ekonomisko interešu grupa" vai saīsinājumu "EEIG", ja vien šie vārdi vai saīsinājums nav iekļauts nosaukumā;
  • grupas juridiskā adrese;
  • grupas izveides mērķi;
  • katra grupas dalībnieka nosaukums, firmas nosaukums, juridiskā forma, pastāvīgā adrese vai juridiskā adrese un reģistrācijas numurs un vieta, ja tādi ir;
  • grupas pastāvēšanas ilgums, ja vien tas nav nenoteikts.