• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Patiesie labuma guvēji

Eiropas ekonomikas interešu grupai nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no informācijas par patieso labuma guvēju (turpmāk – PLG) vai izmaiņu attiecīgajā informācijā uzzināšanas dienas, jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikums informācijas par PLG reģistrācijai vai šajā informācijā veikto izmaiņu reģistrācijai. Izmaiņas informācijā par PLG jānorāda arī ieceļot, atceļot vai mainot vadītāju, kā arī piesakot izmaiņas biedru sastāvā.

  • 1-3 darba diena (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana
  • 5,69 EUR
    Izmaksas

Iesniedzamie dokumenti: