• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas ekonomikas interešu grupas izmaiņas informācijā par likvidatoru

3. Apmaksā nodevas

Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai. Reģistrācija tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs var pārliecināties, ka valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts kases kontā.

Valsts nodevu var veikt ar pārskaitījumu jebkurā bankā 2 dienas pirms dokumentu iesniegšanas elektroniski vai pa pastu.


Valsts nodeva par reģistrāciju

5,69 EUR

Uzņēmumu reģistrs
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase, Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda par ko veikts maksājums
Apmaksu veic tikai tad, ja mainās informācija par likvidatoru, kam nav Latvijas Republikas personas koda.