• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas komercsabiedrība reģistrācija

1. Kopsavilkums

SE var dibināt apvienojoties dalībvalstu akciju sabiedrībām; dalībvalsts akciju sabiedrībām vai sabiedrībām ar ierobežotu atbildību veicinot pārvaldītājsabiedrības dibināšanu; pārveidojot dalībvalsts akciju sabiedrību; kā atkarīgo akciju sabiedrību Regulas Nr. 2157/2001 2.panta trešās daļas izpratnē.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumenti jāaizpilda/jāsastāda latviešu valodā.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: nav noteikts.

Skatīt informāciju par to, kā kļūt par komersanta amatpersonu un administratīvo locekli, kā arī par to pienākumiem un pilnvarojumu.