• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas komercsabiedrība reģistrācija

7. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu SE1 ir pienākums parakstīt visiem dibinātājiem vai pieteikumu paraksta jebkura cita persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši darīt (iesniedzama notariāli apliecināta pilnvara).


Papildus informācija:

  • vienlaicīgi ar reģistrācijas pieteikumu iespējams iesniegt pieteikumu prokūras un filiāles reģistrācijai
SE1 veidlapa
60,6KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.