• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas komercsabiedrība reģistrācija

4. Pamatkapitāls

Pamatkapitāls ir nauda un citas vērtības naudas izteiksmē, kas ir ieguldītas kapitālsabiedrībā uzņēmējdarbības uzsākšanai un turpināšanai.


Nosacījumi:

  • pamatkapitāla lielums sastāv no akciju skaita un daļas nominālvērtības reizinājuma;
  • pamatkapitālam un daļas nominālvērtībai jādalās ar sabiedrības akciju mazāko nominālvērtību un 10 centiem bez atlikuma;
  • minimālais pamatkapitāla lielums ir 120 000 EUR;
  • pamatkapitāls pilnībā apmaksājams dibināšanas lēmumā vai līgumā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā gada laikā no ierakstīšanas komercreģistrā.