• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas komercsabiedrība reģistrācija

3. Pārvalde

Eiropas komercsabiedrības pārvalde var būt viena līmeņa (valde) vai divu līmeņu (valde un padome).


Nosacījumi: