• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Izmaiņas akcionāru reģistrā

1. Kopsavilkums

Reģistrētas akcijas tiek uzskaitītas akcionāru reģistrā. No reģistrētas akcijas izrietošās tiesības ir personai, kura kā akcionārs ierakstīta akcionāru reģistrā. Akcionāru reģistrs sastāv no atsevišķiem nodalījumiem, katrā nodalījumā ir atspoguļots pilns aktuālais akcionāru sastāvs. Izmaiņas nodalījumā veicamas, ja tiek atsavinātas akcijas, mainās informācija par akcionāru, notiek pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana, ja akcijas iegūst pati sabiedrība.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 3 dienas no akcionāru reģistra nodalījuma parakstīšanas.

Ja vienlaicīgi tiek veiktas divas darbības (piemēram, pamatkapitāla palielināšana un akciju atsavināšana), par katru no šīm situācijām iesniedzams atsevišķs akcionāru reģistra nodalījums.