• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas komercsabiedrības izmaiņas valdes sastāvā

1. Kopsavilkums

Lēmumu par izmaiņām valdes sastāvā pieņem padome, ja Eiropas komercsabiedrībai ir divu līmeņu pārvaldes sistēma. Savukārt, ja Eiropas komercsabiedrībai ir viena līmeņa pārvaldes sistēma, lēmumu par izmaiņām valdes sastāvā pieņem akcionāru sapulce. Valdes skaitliskajam sastāvam un valdes locekļu pārstāvības tiesību apjomam ir jāatbilst statūtos noteiktajam. Valdes locekļu minimālais skaits ir 3 un to ieceļ uz 5 gadu termiņu, izņemot, ja statūtos ir paredzēts cits, īsāks termiņš. Valdes loceklis ir uzskatāms par ieceltu amatā ar padomes sēdes vai akcionāru sapulces lēmuma pieņemšanas brīdi, ja vien lēmumā nav noteikts vēlāks amatā stāšanās datums. Ieceļot, atceļot vai mainot valdi, vienlaikus jāsniedz arī informācija par patieso labuma guvēju (turpmāk - PLG). Ja informācija par reģistrēto PLG nav mainījusies, tas jāapliecina pieteikumā.

Ja valdes loceklis pats ir atkāpies no amata, informācija par PLG pieteikumā nav jānorāda.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.

 Likumā noteiktos gadījumos pieteikums izmaiņu reģistrācijai var tikt nosūtīts pārbaudei Valsts ieņēmumu dienestam. Plašāk lasiet sadaļā Par Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu izvērtēšanu Valsts ieņēmumu dienestā.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas.

Skatīt informāciju par to, kā kļūt par komersanta amatpersonu un administratīvo locekli, kā arī par to pienākumiem un pilnvarojumu.