• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas komercsabiedrības izmaiņas valdes sastāvā

4. Apmaksā nodevas

Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai. Reģistrācija tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs var pārliecināties, ka valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts kases kontā.

Valsts nodevu var veikt ar pārskaitījumu jebkurā bankā 2 dienas pirms dokumentu iesniegšanas elektroniski vai pa pastu.


 Reģistrācija 3 darba dienu laikā

Valsts nodeva par 1 izmaiņas reģistrāciju

20,00 EUR

Uzņēmumu reģistrs
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase, Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda par ko veikts maksājums

 Ja vienlaicīgi tiek pieteiktas tikai arī citas izmaiņas valdē (piemēram, valdes locekļu atcelšana), valsts nodeva ir par 1 izmaiņas reģistrāciju.

Valsts nodeva par 2 vai vairāk izmaiņu reģistrāciju

40,00 EUR

Uzņēmumu reģistrs
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase, Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda par ko veikts maksājums

Reģistrācija 1 darba dienas laikā

Valsts nodeva par 1 izmaiņas reģistrāciju

60,00 EUR

Uzņēmumu reģistrs
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase, Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda par ko veikts maksājums

 Ja vienlaicīgi tiek pieteiktas tikai arī citas izmaiņas valdē (piemēram, valdes locekļu atcelšana), valsts nodeva ir par 1 izmaiņas reģistrāciju.

Valsts nodeva par 2 vai vairāk izmaiņu reģistrāciju

120,00 EUR

Uzņēmumu reģistrs
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase, Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda par ko veikts maksājums