• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas komercsabiedrības padomes sastāva maiņa

1. Kopsavilkums

Lēmumu par izmaiņām padomes sastāvā pieņem akcionāru sapulce. Padomes skaitliskais sastāvs nevar būt lielāks par statūtos noteikto. Padomi ieceļ uz 5 gadu termiņu, izņemot, ja statūtos ir paredzēts cits, īsāks termiņš. Padomes loceklis ir uzskatāms par ieceltu amatā ar akcionāru sapulces lēmuma brīdi, ja vien lēmumā nav noteikts vēlāks amatā stāšanās datums.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas.

Skatīt informāciju par to, kā kļūt par komersanta amatpersonu un administratīvo locekli, kā arī par to pienākumiem un pilnvarojumu.