• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas komercsabiedrības pamatkapitāla samazināšana 1.posms

1. Kopsavilkums

Minimālais pamatkapitāla apmērs, līdz kuram var samazināt pamatkapitālu, ir 120 000 EUR. Pamatkapitālu var samazināt, dzēšot daļas vai samazinot daļas nominālvērtību, sabiedrībai iegūstot un dzēšot savas akcijas, dzēšot akcijas, kuras iesnieguši akcionāri, samazinot akciju nominālvērtību. Pamatkapitāla samazināšana tiek veikta divos posmos.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: nekavējoties pēc lēmuma pieņemšanas.