• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Eiropas komercsabiedrības pamatkapitāla samazināšana 1.posms

2. Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu

Lai aizsargātu kreditorus, sabiedrībai valdei par pamatkapitāla samazināšanu nepieciešams nosūtīt paziņojumus sabiedrības kreditoriem un publicēt paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".


Paziņojumā jānorāda:

  • Piecu dienu laikā pēc lēmuma par pamatkapitāla samazināšanu pieņemšanas valde nosūta rakstveida paziņojumus par pamatkapitāla samazināšanu un par jauno pamatkapitāla lielumu visiem zināmajiem sabiedrības kreditoriem.
  • Paziņojumu par pamatkapitāla samazināšanu valde publicē arī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumā norāda termiņu, kurā var pieteikties kreditori, kas vēlas saņemt nodrošinājumu, un kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņu, kas nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas.