• lv
  • en

Eiropas komercsabiedrības pamatkapitāla samazināšana 2.posms

1. Kopsavilkums

Pamatkapitāla samazināšanas otro posmu var uzsākt, kad beidzies kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš un prasījumi ir nodrošināti. Pieteikumu var sniegt ne ātrāk par mēnesi no paziņojuma publikācijas dienas un ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc lēmuma par pamatkapitāla samazināšanu pieņemšanas.

  • 1-3 darba diena
    Izskatīšana
  • 44,25 līdz 11, 25 EUR
    Izmaksas
  • Var nokārtot elektroniski
    Iesniegt dokumentus

Iesniedzamie dokumenti: