• lv
 • en

Parakstu apliecināšana

2. Apliecināmie dokumenti

Uzņēmumu reģistrā parakstus var apliecināt tikai uz Uzņēmumu reģistrā iesniedzamajiem dokumentiem.


Dokumenti:

 • Uz komersantu pieteikumiem ieraksta izdarīšanai komercreģistrā:
  • par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā;
  • par personālsabiedrības biedra ar pārstāvības tiesībām maiņu vai pārstāvības tiesību izmaiņām;
  • par prokūras izdošanu, atsaukšanu vai tās apjoma izmaiņām;
  • par personālsabiedrības likvidatora iecelšanu vai atsaukšanu;
  • vai visiem iesniegtajiem pieteikumiem, ja tas paredzēts kapitālsabiedrības statūtos vai personālsabiedrības iepriekš komercreģistra iestādei iesniegtā visu biedru parakstītā pieteikumā.
 • Uz šādiem komersanta pieteikumam pievienojamiem dokumentiem:
  • sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulces vai akciju sabiedrības padomes sēdes protokola vai tā atvasinājuma, ja pieņemts lēmums par attiecīgās kapitālsabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu;
  • akciju sabiedrības akcionāru sapulces protokola vai tā atvasinājuma, ja pieņemts lēmums par akciju sabiedrības padomes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu;
  • kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola vai tā atvasinājuma un kapitālsabiedrības pilna statūtu teksta jaunajā redakcijā, ja pieņemts lēmums par kapitālsabiedrības statūtu grozījumiem;
  • kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola vai tā atvasinājuma, ja pieņemts lēmums par kapitālsabiedrības likvidatora ievēlēšanu vai atsaukšanu;
  • sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku reģistra nodalījuma;
  • personas piekrišanas ieņemt kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu, izņemot gadījumu, kad valdes locekļa piekrišana ietverta pieteikumā komercreģistra iestādei un viņa paraksts uz pieteikuma apliecināts notariāli;
  • personas piekrišanas ieņemt komercsabiedrības likvidatora amatu;
  • visiem akciju sabiedrības padomes sēdes protokoliem vai to atvasinājumiem, ja tas paredzēts akciju sabiedrības statūtos;
  • visiem kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokoliem, ja tas paredzēts kapitālsabiedrības statūtos.
 • Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)
  • uz kooperatīvās sabiedrības valdes locekļu vai likvidatoru parakstu paraugiem
  • uz zemnieku (zvejnieku) sabiedrības, individuālā uzņēmuma īpašnieku, pārvaldnieku, vai likvidatoru paraksta paraugiem.