• lv
  • en

Parakstu apliecināšana

3. Apmaksā pakalpojumu

Pakalpojumu var apmaksāt ar maksājuma karti Uzņēmumu reģistrā pakalpojuma saņemšanas brīdī klātienē vai ar pārskaitījumu jebkurā bankā  2 dienas pirms pakalpojuma saņemšanas.


Maksa par viena paraksta apliecināšanu

9,00 EUR

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Reģ. Nr. 90000270634
Valsts Kase Konts: LV67TREL2190464004000
Maksājuma uzdevuma mērķis: obligāti jānorāda Uzņēmumu reģistra reģistrācijas pakalpojums par ko tiek veikts maksājums