• lv
  • en

Parakstu apliecināšana

4. Saņem pakalpojumu

Personai līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam (pasei vai personas apliecībai).

Dokumentiem, uz kuriem apliecināmi paraksti, jābūt sagatavotiem pirms ierašanās uz parakstu apliecināšanu, izņemot uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības (individuālie uzņēmumi, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības) paraksta parauga apliecināšanas gadījumā.


Rīgas reģionālajā nodaļā

  • Personas paraksta apliecināšana tikai iepriekš piesakoties
  • Apmaksā pakalpojumu uz vietas ar maksājuma karti

Bauskas, Daugavpils, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils reģionālajā nodaļā

  • Personas paraksta apliecināšana pieejama klientu apkalpošanas laikā rindas kārtībā
  • Apmaksā pakalpojumu uz vietas ar maksājuma karti