• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Patiesie labuma guvēji

1. Kopsavilkums

Eiropas komercsabiedrībai nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no informācijas par patieso labuma guvēju (turpmāk – PLG) vai izmaiņu attiecīgajā informācijā uzzināšanas dienas, jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikums informācijas par PLG reģistrācijai vai šajā informācijā veikto izmaiņu reģistrācijai. Izmaiņas informācijā par PLG jānorāda arī ieceļot, atceļot vai mainot valdi, kā arī piesakot izmaiņas dalībnieku sastāvā.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana
  • no 20,00 EUR
    Izmaksas

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no lēmuma pieņemšanas.