• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Izmaiņas informācijā par prokūristu vai reģistrētu prokūru

3. Apliecini parakstu

Iesniedzot dokumentus papīra formātā, nepieciešams apliecināt valdes locekļa/-u parakstus uz pieteikuma veidlapas SE2, ja tiek pieteiktas izmaiņas prokūras apjomā (mainītas tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu vai pārstāvības tiesību apmērs). Ja tiek pieteiktas izmaiņas informācijā par prokūrista personas datiem, valdes paraksts uz pieteikuma nav jāapliecina notariāli.


Parakstus var apliecināt:

  • Pie zvērināta notāra
  • Bāriņtiesā pēc deklarētās dzīvesvietas (ja personai ir Latvijas Republikas personas kods), ja novadā, novada pilsētā vai novada pagastā nav notāra
  • Dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ja dokuments jāparaksta vairākām personām, to var sniegt elektroniski tikai tad, ja visiem parakstītājiem ir elektroniskais paraksts.