• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Prokūras izbeigšana

3. Apliecini parakstu

Iesniedzot dokumentus papīra formātā, nepieciešams apliecināt valdes locekļa/-u parakstus uz pieteikuma veidlapas KR6. Ja prokūru atsauc pats prokūrists, un pieteikumu paraksta viņš pats, paraksts uz pieteikuma nav apliecināms notariāli.


Parakstus var apliecināt:

  • Pie zvērināta notāra
  • Bāriņtiesā pēc deklarētās dzīvesvietas (ja personai ir Latvijas Republikas personas kods), ja novadā, novada pilsētā vai novada pagastā nav notāra
  • Dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ja dokuments jāparaksta vairākām personām, to var sniegt elektroniski tikai tad, ja visiem parakstītājiem ir elektroniskais paraksts.